Hverdagen

favicon-stoette-forsorg (1)

Hverdagen

Hver morgen bliver der lavet et overlap mellem nattevagterne og dagspersonalet, hvorefter dagen planlægges.

Der bages boller hver morgen, som er et tilbud til alle borgere. De borgere der skal på arbejde, uddannelse eller andet vækkes og støttes i at komme af sted. Hvis der er behov, tager personalet gerne med.

Derudover er der en klar forventning om, at man sikrer, at ens eget værelse holdes rent, samt at man indgår i arbejdspligten, ved at man sammen med de andre borgere holder fællesarealerne, køkken og badeværelser rene. Derudover forventes det, at man under opholdet selv sørger for at lave mad til de øvrige måltider, med mulighed for lettere støtte fra personalet.

Der arrangeres også fællesudflugter/ture ud af huset, som besluttes i fællesskab med borgerne ved det ugentlige husmøde.

Aftenerne er præget af ro, hvor man kan deltage i sociale arrangementer i huset eller nyde de naturskønne omgivelser i området.

Under opholdet er det muligt at have gæster på besøg på eget værelse mellem kl. 9-21.30.

Når nattevagterne møder ind kl. 21.30, laves der et overlap fra dagen.

Aktiviteter

Albertslund og Taastrup forsorgshjem tilbyder forskellige aktiviteter, der kan være med til at øge borgernes fysiske, psykiske og sociale velvære i fællesskab.

På forsorgshjemmet tilbydes forskellige aktiviteter for den enkelte eller gruppen, såsom:

 • Walk and talk
 • Gå/løbe ture
 • Træning ved fitnesscenteret ”Fit & Sund” i Albertslund.
 • Indkøbsture
 • Køkkenaktiviteter
 • Fællesspisning
 • Filmaftener
 • Spilleaftener
 • Temadage fx havedag
 • Kreative aktiviteter
 • Helligdags arrangementer året rundt


Det skaber adspredelse, sjov og giver vores borgere et tiltrængt break.

Vi arrangerer også ture ud af huset fx:

 • Biografture
 • Museer
 • Svømmehal
 • Fodboldkampe
 • Bowlingture
 • Strand


Dette gøres for, at vores borger kan socialisere sig og omgås andre, da vi på denne måde kan sikre, at borgeren ikke isolerer sig samt får nogle positive oplevelser.

Husmøde

En gang om ugen afholdes der et husmøde, hvor borgerne kan deltage.
Her laves der ugeplan for den kommende uge, herunder madlavning, fordeling af rengøringsopgaver og sociale arrangementer.

Det er i dette forum, at vi forventer, at borgerne kommer med forslag og tilkendegivelser omkring, hvordan deres hverdag er, samt forslag til forandringer og sociale aktiviteter.

Det vil også være på husmødet, at meddelelser fra personalet vil blive kommunikeret ud til den samlede borgergruppen.