LATA trivselshuse

favicon-integration-trivsel

Integrations- og trivselshuse

God beliggenhed

Gode og trygge rammer

LATA Integrations- og trivselshuse tilbyder gode og trykke rammer

Ophold til flygtninge og personer med sindslidelser

LATA INTEGRATIONSHUS

LATA Integrationshuse er et botilbud til flygtninge med nedsat psykisk funktionsevne jf. servicelovens §§ 107,108.

Integrationshuset er et midlertidigt bosted for personer mellem 18-60, der har nedsat psykisk funktionsevne som følge af personlig forfølgelse, traumatiserende hændelse og eller lignende.

LATA TRIVSELSHUSE

LATA Trivselshuse er socialpsykiatriske botilbud jf. servicelovens §§ 107,108. Tilbuddene henvender sig til borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Vores borgere kan have diagnostiske problematikker som; anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, anden psykisk vanskelighed, kriminalitet, personfarlig adfærd, dømt til strafferetslig foranstaltning, udadreagerende adfærd etc.

Integrationshuset Hillerød

Integrationshuset har en længerevarende (§108) og tre midlertidige (§107) pladser for borgere med psykiske vanskeligheder og integrationsproblematikker i aldersgruppen 18-60 år.

Trivselshuset Albertslund

Trivselshuset har fire midlertidige (§107) pladser for borgere med psykiske vanskeligheder i aldersgruppen 18-60 år.

Trivselshuset Albertslund (Skyttehusene)

Trivselshuset har en længerevarende (§108) plads for borgere med psykiske vanskeligheder i aldersgruppen 18-60 år.

Trivselshuset Brøndby

Trivselshuset har to midlertidige (§107) pladser for borgere med psykiske vanskeligheder i aldersgruppen 18-60 år.

Trivselshuset Greve

Trivselshuset har to længerevarende (§108) og tre midlertidige (§107) pladser for borgere med psykiske vanskeligheder i aldersgruppen 18-60 år.

Trivselshuset Taastrup

Trivselshuset har to længerevarende (§108) og seks midlertidige (§107) pladser for borgere med psykiske vanskeligheder i aldersgruppen 18-60 år.