LATA Secura

LATASecura tilbyder kurser/temadage hvor vi arbejder med sikkerhed på arbejdspladsen.

Vi ønsker at sætte fokus på sikker adfærd i arbejdet med socialt udsatte og udadreagerende borgere på boformer og at kunne arbejde konfliktforebyggende og nedtrappende i det pædagogiske arbejde.

Derfor har vi udviklet dette kursus, hvor der arbejdes med temaerne:

  • Sikker adfærd
  • Mental parathed
  • Voldsparathed
  • Konfliktnedtrapning
  • Konflikthåndtering
  • Konfliktpædagogik
  • Efterbearbejdning

 

Målgruppe: Medarbejdere og ledere, der i deres daglige arbejde har kontakt med socialt udsatte borgere med til tider uforudsigelig adfærd. Ovennævnte uforudsigelighed, kræver opmærksomhed på medarbejderens og ledelsens parathed i forhold til de situationer, der opstår. Deltagerne får indsigt i og viden omkring sikker adfærd i forhold til arbejdet med mennesker med sindslidelser. Deltagerne får mulighed for at koble de præsenterede tanker og idéer med eksempler fra eget virke, dette for at give inspiration til refleksion og nye handlemuligheder i forhold til forebyggende sikker adfærd.

Kursusform: Kurset skræddersyes efter jeres organisations ønsker og vi udarbejder derefter materiale der henvender sig til de problemstillinger i møder i jeres organisation. Kurserne veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i egen organisation. Der arbejdes med inddragelse af kursisterne dels via præsentation og brug af erfaringer og eksempler, og dels ved de eksempler deltagerne har medtaget fra egen organisation på arbejdsrelateret vold eller forsøg på vold.

Kursusholdere: Vores oplægsholdere, har alle mange års erfaring i forhold til konflikthåndtering og beredskabspsykologi. De er erfarne inden for arbejdet med ustabile borgere samt arbejdet inden for forskellige boformer.

Vi skal lære at være bedre til at forberede os på det vi tror er umuligt. Vi skal også sætte ord på det, vi tænker i vores daglige arbejde. For det viser sig ofte, at vi ikke tænker det samme.

Hvis man har et job, som indebærer stort akut arbejdspres – fx i forbindelse med vrede borgere eller patienter, pludselige ændringer i sikkerhedsniveauet eller vold og trusler – kan det være en stor personlig hjælp at træne sin mentale parathed.

Personer der arbejder med borgere på forskellige boformer, oplever ofte, at det kan være svært med de hurtige sceneskift. Det kan være vanskeligt at omstille sig hurtigt, og det kan være svært at vurdere, hvornår man skal handle.

Her kan LATASecura være en stor hjælp. Man kan gennem forskellige øvelser og undervisning træne sig til lynhurtigt at skifte scene og finde sine personlige ressourcer frem, når det gælder. Vi hjælper både enkeltpersoner og grupper i kortere og længere træningsforløb. Sammen finder vi frem til konkrete værktøjer, der kan arbejdes videre med på egen hånd.

Vi skal lære at være bedre til at forberede os på det vi tror er umuligt. Vi skal også sætte ord på det, vi tænker i vores daglige arbejde. For det viser sig ofte, at vi ikke tænker det samme.

Hvis man har et job, som indebærer stort akut arbejdspres – fx i forbindelse med vrede borgere eller patienter, pludselige ændringer i sikkerhedsniveauet eller vold og trusler – kan det være en stor personlig hjælp at træne sin mentale parathed.

Personer der arbejder med borgere på forskellige boformer, oplever ofte, at det kan være svært med de hurtige sceneskift. Det kan være vanskeligt at omstille sig hurtigt, og det kan være svært at vurdere, hvornår man skal handle.

Her kan LATASecura være en stor hjælp. Man kan gennem forskellige øvelser og undervisning træne sig til lynhurtigt at skifte scene og finde sine personlige ressourcer frem, når det gælder. Vi hjælper både enkeltpersoner og grupper i kortere og længere træningsforløb. Sammen finder vi frem til konkrete værktøjer, der kan arbejdes videre med på egen hånd.