LATA Code of conduct

”Vi tror på at alle har ret til en meningsfuld eksistens”

Vores Code of Conduct fastlægger, hvordan alle medarbejdere i LATAkoncernen skal gebærde sig i deres arbejde.

Vi er opmærksomme på, at vi i dagligdagen arbejder med mennesker, og at alle mennesker er unikke og derfor har hver deres egen etik og moral, der guider dem i forhold til hvilke handlinger, der opfattes som rigtige og forkerte.

Vi er dog også opmærksomme på, at vi netop arbejder med udsatte mennesker, og at vi som organisation derfor har et større ansvar for at handle korrekt.

Vi har derfor opsummeret de principper og værdier, der styrer LATA’s forretningsetik i en fælles Code of Conduct.

Vi skal alle i vores daglige arbejde kunne stå til måls med disse retningslinjer og lade dem vejlede os i de daglige beslutninger og i vores arbejde.

Vi er stolte over de etiske retningslinjer, som vi har udviklet for vores forretning og efterlever i vores daglige aktiviteter.

Engagerede medarbejdere, som støtter vores stærke værdier, gør os til en unik virksomhed – og det er altafgørende for evnen til at tiltrække attraktive medarbejdere og få kommunerne til at vælge netop os til at hjælpe deres borgere tilbage på rette spor.

Vores værdier og vores Code of Conduct anviser, hvordan vi gør tingene rigtigt – men det fritager os ikke fra at tænke selv. Der er altid gråzoner, når der skal træffes beslutninger, og vores Code of Conduct giver ikke svar på alle spørgsmål.

Vi vil til stadighed vejlede og sparre med hinanden, således at vi kan fortsætte vores udvikling og forblive en stærk og fagligt funderet organisation.

Herunder et uddrag af vores Code of Conduct:

  • LATA respekterer og anerkender sine medarbejderes forskellighed, herunder køn, religion, uddannelse og personlige etiske og moralske kompas.

  • LATA forventer, at alle dets medarbejdere overholder den Tavshedspligterklæring, de har fået udleveret.

  • LATA tilbyder muligheder for træning og udvikling til vores med arbejdere, så de kan forbedre deres viden og kompetencer.

  • LATA dokumenterer/journaliserer det fuldstændige og præcise indhold af vores interaktioner med borgere i vores regi.

  • LATA bestræber sig på at forudsige vores samarbejdspartneres behov og overgå deres forventninger ved at optræde innovativt og proaktivt.

  • LATA er professionelle i vores tilgang til vores borgere. Vi benytter derfor vores faglighed til at beskrive, hvorfor vi gør, som vi gør.

  • LATA italesætter progression hos vores borgere i forhold til deres egen indsats og situation. Dermed sikrer vi, at de bliver set, hørt og anerkendt.