Metode og faglig tilgang

favicon2

METODE OG FAGLIG TILGANG

Vores primære formål er at skabe et særligt tilrettelagt forløb for det enkelte menneske, så vi på den måde skaber grobund for øget livskvalitet, og igennem forståelse og nærvær mindsker problemskabende adfærd, hos de mennesker, der har udfordringer ved verbalt at kunne udtrykke deres behov.

Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag, hvor vi ønsker at skabe overblik og tryghed. Vi afdækker borgernes behov, ønsker og funktionsniveau i forhold til arbejdsopgaver, samvær – og aktiviteter.

I vores pædagogiske arbejde benytter vi en bred vifte af metodiske tilgange, som vi tilpasser den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger.

Vores arbejde handler om at øget livskvalitet. Om at hjælpe vores borgere til et stabilt livsforløb uden unødvendige frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og med plads til at udvikle sig på egne betingelser.

Vi arbejder med at skabe forudsigelige, strukturerede og genkendelige rammer for den enkelte borger.
Vi ved, at faste og meningsfyldte rutiner er med til at skabe ro og tryghed for borgere med udfordringer.
Vi arbejder ud fra et ressourcefokuserende menneskesyn, og stiller få, overskuelige krav, som udvikler borgerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Relationspædagogik
  • Anerkendende tilgang
  • Neuropædagogisk tilgang
  • Low Arousal
  • TEACCH
  • KRAP
  • KAT-kassen

For at hver enkelt borger skal kunne opnå en meningsfuld hverdag, og en øget livskvalitet vurderes det, at han/hun har brug for en forudsigelige, rolige og støttende ramme. Disse skal danne tryghed og derefter fastholde en kontinuerlig mulighed for pædagogisk udvikling.

LATA tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og arbejdet med det relationelle. Personalet er omsorgsfulde, nærværende og besidder en høj faglighed indenfor det specialpædagogiske område.