Hverdagen

favicon2

Hverdagen

Hverdagen er særlig tilrettelagt ud fra den enkeltes behov og nærmeste udviklingszone.
Vi har fokus på borgernes ressourcer fremfor dets svagheder.
Hver borger har et individuelt visualiseret ugeskema og samtidig er der også mulighed for fælles aktiviteter og generelt benytte sig af husets fællesarealer, ude som inde.
Fællesaktiviteterne er fagligt og socialt funderet i hvad der giver mening for den enkelte og hvad gruppen kan honorere i fællesskab.
Som udgangspunkt arbejder vi i rehabiliterende, altså at gøre borgerne så selvstændige som muligt og i det at kunne træffe et valg der er meningsgivende for hverdagen. Det kunne være i valg af gøremål, aktiviteter, oplevelser, indflydelse på madplanen og ture ud af huset. Desuden er der ligeledes altid fælles traditioner forbundet med Helligdage året rundt.

Aktiviteter

Trivselshuset Eriksvej og Vennely tilbyder forskellige aktiviteter, der kan være med til at øge borgernes fysiske, psykiske og sociale velvære individuelt og de omfang det er muligt i fællesskab

På Eriksvej og Vennely tilbydes forskellige aktiviteter for den enkelte såsom:

 • Afstressende køreture
 • Gå ture
 • Træning 
 • Indkøbsture
 • Køkkenaktiviteter
 • Fællesspisning
 • Tv aftner
 • Kreativitet i fællesrummet
 • Aktiv eller afslapning i haven, så som fællesspisning, grill , bål , gynge eller trampolin
 • Helligdags arrangementer året rundt

 
Vi arrangerer for den enkelte også ture ud af huset fx:

 • Biografture
 • Museer
 • Tivoli
 • Kræmmermarked
 • Svømmehal
 • Strand
 • Snoozelhus


En gang månedligt er der fællestur, det for at vores borger kan socialisere sig og omgås andre, da vi på denne måde kan sikre, at borgeren ikke isolerer sig samt får nogle positive oplevelser.