Housingfirst - CTI og ICM

favicon-stoette-forsorg (1)

Housingfirst - CTI og ICM

Housing First-tilgangen er en helhedsorienteret tilgang som betyder, at hjemløse hurtigt bliver tilbudt egen bolig, samtidig med at de får den rette bostøtte.

Medarbejderne på Lata forsorgshjem er alle uddannet i
Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) der begge er evidensbaserede metoder, som bruges til at støtte borgere i en overgangsperiode, hvor borgeren forandrer sin livssituation.

CTI Metoden er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase. CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænset (9 mdr.) og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder.

ICM støtter borgere med komplekse og langvarige støttebehov. På hjemløshedsområdet anvendes ICM som en metode til at yde en specialiseret bostøtteindsats.

Ovenstående kan evt. tilbydes i samarbejde med kommunen i forbindelse med at borger tilbydes en lejlighed og skal flytte ud i denne.