Personale

favicon2

PERSONALE

Trivselshuset Eriksvej har nedenstående personalesammensætning:

  • 1 Daglig leder
  • 12 socialfaglige medarbejdere (kontaktpersoner)
  • 2 nattevagter 

 

Den daglige leder har det overordnede ansvar for, at huset fungerer – både i forhold til økonomi, personalets velbefindende og vores borgeres trivsel. Derudover kan den daglige leder i visse tilfælde inddrages i samarbejdet med den enkelte borger.

Kontaktpersonerne er uddannede pædagoger. De har særlige kompetencer med hensyn til at støtte borgere i forhold til eksterne samarbejdspartnere såsom myndigheder, psykiatri, hospitaler m.m. Ligesom de har erfaring i at arbejde med de anvendte tilgange og metoder. De modtager herudover løbende supervision og kompetenceudvikling indenfor området.