Personale

favicon-stoette-forsorg (1)

PERSONALE

Taastrup Krisecenter har nedenstående personalesammensætning:

  • 1 Dagligleder
  • 4 socialfaglige medarbejder (Kontaktpersoner)
  • 2 nattevagter

Den daglige leder har det overordnede ansvar for, at huset fungerer – både i forhold til økonomi, personalets velbefindende og vores borgers trivsel. Derudover kan den daglige leder i visse tilfælde inddrages i arbejdet sammen med den enkelte kvinde.

Kontaktpersonerne er uddannede socialrådgivere, pædagoger eller har anden relevant fagligbaggrund. De har særlige kompetencer med hensyn til at støtte beboerne i forhold til andre myndigheder, ligesom at de har erfaring i at arbejde med kvinder, der har været udsat for vold.

Psykologbehandling til kvinder på Krisecentret:

Ifølge Serviceloven har du krav på psykologbehandling på Krisecentret. Du vil derfor indenfor den første uge du bor på Krisecentret blive tilbudt psykologbehandlinger.

Vi kan formidle kontakten til psykologen efter aftale med dig.