Personale

favicon-integration-trivsel

Personale

I LATA Integrations- og trivselshuse oplever vi som organisation i stigende, at flere borgere der flytter ind i vores botilbud, har en øget kompleksitet af udfordringer. Kompleksiteten ses blandt andet i form af overforbrug af rusmidler samt de psykiske og sociale forhold. Vi har derfor i LATA høje krav til vores medarbejderes uddannelses- og erfaringsbaggrund.

For at imødekomme borgerens behov, har vi i Lata en bred vifte af fagligheder som, pædagoger, socialrådgivere og sundhedspersonale ansat. Dette mener vi både giver det bedste afsæt for en helhedsorienteret indsats omkring borgeren og muligheden for målrettet og systematisk at arbejde med at styrke og dokumentere kvaliteten i vores arbejde. 

  • 1 tilbudschef
  • 3 daglige leder
  • 1 assisterende leder
  • Koordinatorer
  • Socialpædagoger og socialfaglige medarbejder til varetagelse af kontaktpersonsfunktioner
  • Nattevagter