Hverdagen

favicon-integration-trivsel

Hverdagen

Den socialfaglige vinkel i LATA Integrations- og trivselshuse vil altid være skræddersyet i forhold til de udfordringer, vores borgere har samt i forhold til, hvilke ønsker borgerens handlekommune har for opholdet på vores tilbud.

Hverdagen og aktiviteter tilrettelægges individuelt til den enkelte med udgangspunkt i beboernes egne ønsker og behov. For vores borgere er tryghed, anerkendelse og empowerment nøgletilgange, således at vi kan skabe de bedste vilkår for deres udvikling. Vi tror vi på, at ALLE mennesker har ret til og kan opnå et meningsfuldt liv. 

Arbejdet med borgeren og dennes indsatsmål bliver dokumenteret og beskrevet i en progressionsrapport, der udarbejdes af borgerens kontaktperson i samarbejde med borgeren.

Indflydelse

Lata´s botilbud støtter borgerne i at leve et liv på egne præmisser, hvor de skal opleve at være en del af de fællesskaber og aktiviteter, som er meningsfulde for dem selv. Den pædagogiske indsats planlægges altid i et samarbejde mellem borgeren, netværk, medarbejdere, ledere og andre relevante parter, og altid med afsæt i borgerens egne ønsker og behov. Ingen træffer beslutninger om borgerne, uden borgeren har været inddraget. Det vil sige, at borgeren altid har indflydelse og dermed også medansvar for sit eget liv.

I LATA mener vi at inddragelse og indflydelse er kernen i vores arbejde i forhold til at styrke den enkelte borgers engagement, initiativ og lyst til at deltage i fællesskaber samt styrker og udvikler de gode relationer omkring borgeren.

Aktiviteter

LATA Integrations- og trivselshuse tilbyder forskellige aktiviteter, der kan være med til at øge borgernes fysiske, psykiske og social velvære i fællesskab.

Vi har tiltænkt, at der i Integrationshuset skal være forskellige aktiviteter i huset som:

  • Walk and talk
  • Fitness/Idræt
  • Fodbold/andre holdsport
  • Fællesspisning
  • Filmaftener

 

Det skaber adspredelse, sjov og giver vores borgere et tiltrængt break, samt hjælper til at sikre socialiseringsprocessen.

Vi vil tilstræbe socialisering i større sammenhænge. Derfor er det vigtig for os, at vores borgere også kommer ud i samfundet og får træning i at agerer i større sammenhænge.

Vi arrangerer ture ud af huset:

  • Biografture
  • Museer/Kulturudflugter
  • Strand/Mindemærker


Dette gøres for, at vores borger kan socialisere sig og omgås andre, da vi på denne måde sikrer, at borgeren ikke isolerer sig.