VENNELY - CENTER FOR AUTISME & ADHD

Vennely tilbyder bolig til mennesker, som har psykisk funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en intellektuel/kognitiv forstyrrelse og deraf følgende udviklingsforstyrrelse.

Specifikt er målgruppen børn, unge og voksne med Autisme Spektrum forstyrrelser (ASF) med komorbide diagnoser, som eksempelvis mental retardering, borderline, stress, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, Tourette, ADHD mfl. Borgerne kan have personlige og – eller adfærdsmæssige problematikker, samt problemskabende adfærd.

TRIVSELSHUSET ERIKSVEJ

Trivselshuset Eriksvejs målgruppe er unge og voksne med en Autisme Spektrum forstyrrelse (ASF) med komorbiditet. De kan have diagnoser; eksempelvis mental retardering, borderline, stress, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, Tourette, ADHD mfl. Borgerne kan desuden have personlige og – eller adfærdsmæssige problematikker, samt problemskabende adfærd.