Lovgivning

LATA arbejder i henhold til følgende §§ i Serviceloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

LOV OM AKTIV BESKÆFTIGELSE

Målgrupperne jf. Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik § 2.

 • Ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere
 • Førtidspensionister
 • Fleksjobgodkendte
 • Borgere med handicap, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til
 • Unge under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Selvforsørgede borgere, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, uddannelseshjælp eller SU, samt personer der ikke kan få tilbud efter integrationsloven
 • Borgere i ressourceforløb
 • Uddannelsesparate unge der modtager uddannelseshjælp
 • Aktivitetsparate unge der modtager uddannelseshjælp

SERVICELOVEN

Vi arbejder i henhold til følgende bestemmelser i Serviceloven:

 • §85. Socialpædagogisk bistand
 • §52 stk 3.6. Fast kontaktperson for børn under 18
 • §54. Støtteperson til forældre i forbindelse med unges anbringelse uden for hjemmet
 • §76. Efterværn
 • §54a. Ungdomssanktionskoordinator
 • §99. Støttekontaktperson
 • §107. Midlertidigt botilbud
 • §108. Længerevarende botilbud
 • §109. Midlertidigt tilbud for voldsramte kvinder
 • §110. Midlertidigt tilbud for hjemløse

AKTIV BESKÆFTIGELSESLOVEN

Mentorstøtte LAB §31b.

LATAMentor yder støtte til borgeren, når støtten vurderes at være afgørende for, at personen kan opnå eller fastholde job, aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller ordinær uddannelse.

Da støtten skal bevilges jf. LAB § 31b kap. 9b, er der tale om et tilbud, hvorfor tilbuddet skal fremgå af en hhv. uddannelsesplan/jobplan, og vi vil derfor altid bede om at se denne i forhold til at kunne konkretisere hvilke mål, der er sat for borgeren.