LATA Støtte & Omsorg

LATA Støtte & Omsorg tager udgangspunkt i relationen til den enkelte borger. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende – og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde – danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Det fundament giver borgeren tryghed og motivation til at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at borgeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål, og arbejde målrettet med at udvikle nye mestringsstrategier i situationer, som borgeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Borgerne, som vi arbejder med, er typisk udsatte og har svært ved at håndtere stress. Derfor arbejder vi konfliktnedtrappende og stressreducerende, ligesom vi arbejder stærkt motiverende i vores relation med borgerne.

Støttekontaktpersonen skal styrke den enkelte borgers sociale færdigheder og psykiske ressourcer, med henblik på at kunne få et hverdagsliv til at fungere med så høj en grad af selvstændighed som muligt, og med henblik på at øge den enkeltes selvværd. Støttekontaktpersonen tilbyder hjælp og støtte til følgende:

 • Hjælp med praktiske udfordringer
 • Formidling og kontakt
 • Afdækning af udfordringer og behov
 • Individuel kontakt og rådgivning – Støtteordning
 • Støtte med henblik på at fastholde et arbejde efter skolegang
 • Personlig støtte og vejledning til mennesker med forskellige psykiske diagnoser
 • Personlig støtte til særlige sociale problemstillinger

Gennem støttekontaktpersonsordningen introducerer vi borgerne til deres rettigheder, forpligtelser og samfundets forventninger. Det motiverer den enkelte borger til at blive en aktiv del af samfundet.

Da sproget er et af de vigtigste elementer i en vellykket integration, tilbyder vi også undervisning.

Vi har uddannede lærere tilknyttet, der kan komme hjem til borgerne i eget hjem, på institutionen eller den lokation, som myndigheden kunne tænke sig.

Dette er for at få et mere intensiv, individuelt og målrettet forløb, der tager højde for de udfordringer, der kan være hos borgeren.

Vores vikarstab består af pædagoger, socialrådgivere og SOSU-uddannet personale.

Du kan få en vikar sendt ud fra den ene dag til den anden. Der kan dog være specielle ønsker til vikaren som f.eks. uddannelse, baggrund og erfaring, der gør, at processen kræver lidt længere tid.

Vi skal blot have oplyst, hvilket arbejde vikaren skal kunne udføre, og hvor mange vikarer I måtte have brug for. Vi finder vikaren, kvalitetssikrer i forhold til opgaven og tager os af al det administrative i forbindelse med ansættelsen. Vi skal blot vide, hvad vikaren skal lave og hvor mange vikarer, I har brug for.

Vi tilbyder tolkeservice til kommuner, hospitaler og institutioner.

Vores tolke kan fagsproget og kan oversætte fagtermer på korrekt vis.

Vores tolke kan oversætte på nedenstående sprog:

 • Arabisk
 • Urdu
 • Tyrkisk
 • Somali
 • Farsi
 • Berbisk
 • Tigrinsk
 • Swahili
 • Twi

LATAMentor hjælper udsatte borgere tættere på uddannelse eller arbejde. Hos LATAMentor tilrettelægges det enkelte forløb så det har til hensigt at fremme og bistå, at borgeren kan opnå eller fastholde aktiviteter, praktiktilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær beskæftigelse.

Alle vores forløb er individuelt tilpasset ud fra de enkelte borgeres specifikke udfordringer samt sagsbehandlers mål for borgeren. Vi arbejder helhedsorienteret og i tæt samarbejde med borger og sagsbehandler igennem hele forløbet.

For at sikre den størst mulige effekt af mentorforløbet har vi fokus på følgende:

 • Hjælpe borgeren med at håndtere barrierer og praktiske udfordringer
 • Støtte borgeren i kontakten til andre fagprofessionelle herunder kommunen, sundhedssystemet osv.
 • Hjælpe borgeren med at få fokus på ressourcer og kompetencer
 • Styrke borgerens tillid til systemet og motivere borger til at søge ud på arbejdsmarkedet
 • Støtte med henblik på at fastholde et arbejde eller skolegang
 • Støtte borgeren i at bruge og udvide sit personlige netværk for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
 • Støtte borgeren i forhold til sproglige og kulturelle udfordringer
 • Støtte og vejledning til borgere med forskellige psykiske diagnoser
 • Støtte til sociale problemstillinger

Mentorens støtte sikre tilknytning og fastholdelse i de aktiviteter og tilbud, som er fastlagt af sagsbehandleren og forløbet beskrives klart og overskueligt i månedlige rapporter eller efter aftale med jobcentret.

Vi lægger stor vægt på skriftlig tilbagemelding til kommunerne og har socialrådgivere/socialfagligt personale ansat til at kvalitetssikre denne del.

LATABeskæftigelse er et individuelt tilrettelagt forløb med fokus på afklaring og udvikling af borgeres ressourcer og kompetencer i forhold til fremtidig beskæftigelse.

Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til alle jobcentrets målgrupper dog har LATA særligt specialiseret sig i indsatsen med integrationsborgere og borgere der har sproglige og kulturelle udfordringer.

Formål: Vores primære mål er opkvalificering i forhold til det ordinære arbejdsmarked, herunder afdække og udvikle borgerens faglige og sociale kompetencer for på bedst mulig måde at hjælpe borgeren frem til en plads på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Tilgang: Hovedparten af vores forløb vil ske i en virksomhedspraktik hvor borgeren vil kunne udvikle og afklare ønsker for branche, uddannelse, kompetencer samt opleve at være en del af en arbejdskultur og herigennem vedligeholde og udbygge faglige, sproglige og sociale kompetencer på arbejdsmarkedet.

Borgeren vil få tilknyttet en fast konsulent som i samarbejde med borger og jobcenter tilrettelægger et individuelt forløb der tager hensyn til både kommunen og borgerens behov.

Vi har et stort netværk af erhvervsvirksomheder som alle har interesse i social ansvarlighed og kan tilbyde borgerne praktikpladser, lærepladser, opkvalificering til det ordinære arbejdsmarked og/eller ordinær ansættelse. Vi er til trods for vores store virksomhedsnetværk meget opmærksomme på at der i valget af en praktikplads tages hensyn til den enkelte borgeres ønsker og kompetencer samt udfordringer og støttebehov og rækker derfor også udover vores netværk i søgen efter det rette match mellem borger og arbejdsgiver.

Vi arbejder ud fra en tanke om at selv få timer på arbejdsmarkedet kan styrke borgerens selvværd, kompetencer, videre udvikling og økonomi – i tilfælde hvor borgeren er ramt af 225-timers reglen samt kontanthjælpsloftet- og har derfor altid fokus på om der kan etableres hybridforløb i praktikkerne og herigennem opnå ordinære løntimer sideløbende med praktikforløbet.

Der er indgået aftaler med nedenstående virksomheder, der alle ønsker at tage deres del af det sociale ansvar:

Scania i Ishøj – med mulighed for læreplads som mekaniker

Mekonomen Vestauto i Albertslund – med mulighed for læreplads som mekaniker

South Harbour Café i Sydhavnen – praktikforløb med opkvalificering til det ordinære arbejdsmarked

MT Transport i Taastrup – med mulighed for ordinæransættelse

Søernes Møbelpolstrer i København – praktikforløb med opkvalificering til det ordinære arbejdsmarked

Jungshoved Krisecenter på Præstø – praktikforløb med opkvalificering til det ordinære arbejdsmarked

LATA Integrationshuse i Næstved og Hillerød – praktikforløb med opkvalificering til det ordinære arbejdsmarked