LATA krisecentre er et tilbud til kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold af en fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk samt materiel karakter.

Krisecentrene er et midlertidigt bosted for kvinder og børn, der har været udsat for vold eller trusler om vold i deres nære relationer.