Integrationshuset

Integrationshuset er et tilbud til flygtninge med nedsat psykisk funktionsevne.

Integrationshuset er et midlertidigt bosted for personer mellem 18-35, der har nedsat psykisk funktionsevne som følge af personlig forfølgelse, traumatiserende hændelse og eller lignende.