LATA Integrationshuse

LATA Integrationshuse er et tilbud til flygtninge med nedsat psykisk funktionsevne.

Integrationshusene er et midlertidigt bosted for personer mellem 18-60, der har nedsat psykisk funktionsevne som følge af personlig forfølgelse, traumatiserende hændelse og eller lignende.

LATA Trivselshuse

LATA Trivselshuse er et socialpsykiatrisk botilbud jf servicelovens § 107 & 108. Tilbudene henvender sig til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Vores borgere kan have diagnostiske problematikker som; anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, anden psykisk vanskelighed, kriminalitet, personfarlig adfærd, dømt til strafferetslig foranstaltning, udadreagerende adfærd